Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2015, Được sự nhất trí của thường trực Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Uỷ ban Hội LHTN tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Nin tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2015, Được sự nhất trí của thường trực Tỉnh Uỳ, UBND Tỉnh, Uỷ ban Hội LHTN Tỉnh.Hội DOanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Danh sách Chi Tiết Ban Chấp Hành Hội Doanh Nhân Trẻ Các Huyện, Thị Tỉnh Bắc Ninh

danh sách chi tiết các HỘi viên

- Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Hội đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh là cơ quan đại diện cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh trong nhiệm kỳ giữa 2 kỳ Đại hội. Ban chấp hành được toàn thể Hội viên hiệp thương lựa chọn và được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Xây dựng đội ngũ doanh trẻ nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt đọng có chất lượng, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của Thành phố.

Quyết định của Ủy ban Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội doanh nghiệp trẻ thành phố Bắc Ninh do đồng chí Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Ninh Mẫn Ngọc Anh ký

Trang  1 2   Next page
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
ninhnv
ninhnv
My status
My status
Thương hiệu hội viên
Đang online: 6
Hôm nay: 263
Hôm qua: 777
Tuần này: 21365
Tháng này: 9513
Tất cả: 1,100,996