Cơ cấu tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Bắc Ninh

024.jpg

Anh Ngô Xuân Trường 

Chủ tịch Danh dự

Tổng GĐ Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Quang Huy


Ngô Văn Tuấn
Chủ tịch
GĐ Công ty TNHH Khải Hoàn

 

 

IMG_9431.JPG

3.jpg


Nguyễn Văn Vui
Phó chủ tịch
GĐ Công ty TNHH Tường Vui

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/046+%20copy.jpg

Trần Đức Long
Trưởng ban Kiểm tra
GĐ XN tập thể CP Việt Long

Nguyễn Mạnh Hùng
Phó chủ tịch
GĐ Công ty TNHH Vĩnh Giang

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/IMG_0744%20copy.jpg

Nguyễn Như Nhân
Phó ban Kiểm tra
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đào tạo tư vấn và du học Nhân PhúNguyễn Kim Thành
Phó chủ tịch
GĐ Công ty TNHH Vĩnh Cát

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/Khanh.jpg

Nguyễn Đức Khanh
Trưởng ban Tài chính
GĐ Công ty Nhật DươngTrần Thu Hà
Phó chủ tịch
Phó chủ tịch Hội LHTN TP

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/4x6%20.jpg

Nguyễn Thái Anh
Uỷ viên
GĐ Ngân hàng MBBankhttp://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/_MG_2734%20copy.jpg

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/094.jpg

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/1234.jpg

Hoàng Xuân Lâm
Uỷ viên
Cán bộ phó phòng kinh tế TP

Nguyễn Công Mẫn
Uỷ viên
Cán bộ chi cục Thuế

Nguyễn Thị Hồng Linh
Uỷ viên
Chuyên viên phòng TN - MT

Ngô Thị Thanh Huyền
Uỷ viên
Cán bộ phòng tài chính KH TP

 

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/Tuong%2029-11.jpg

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/635.jpg

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/anh.jpg

Ngô Văn Thực
Uỷ viên
GĐ - Công ty 
TNHH Sản xuất & TM Bảo Tín 

http://doanhnhantrebacninh.com/resources/upload/anh%281%29.jpg

Đặng Ngọc Tiến
Uỷ viên
GĐ Công ty Kiến trúc EKE Việt Nam


Đỗ Văn Tường
Uỷ viên
Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN Thành phố

Trần Anh Tuấn
Uỷ viên
Cán bộ phòng quản lý đô thịBạch Qúy Cường
Uỷ viên
GĐ Công ty TNHH Kường Mỹ

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC./.